yh intervjuer bild

Röster från Yrkeshögskolan

Här kan du läsa intervjuer och artiklar om människor som gått våra YH-utbildningar, som jobbar i yrkesroller som vi erbjuder utbildning till eller som på annat sätt har en koppling till Yrkeshögskolan på Campus Nyköping.