Specialistsjuksköterska distriktssköterska

Specialistsjuksköterska distriktssköterska

75 hp, Linköpings Universitet (Nyköping som studieort)

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård. Distriktssköterskan arbetar också med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet bedrivs självständigt varför en god förmåga till bedömningar och val av åtgärder krävs.

ANSÖK HÄR

Utbildningens upplägg

Linköpings universitet erbjuder en studiegrupp på Campus Nyköping. Denna grupp har sin basgruppshandledare i Nyköping. Basgruppsträffar sker cirka en gång per vecka förutom under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Skriftliga examinationer kommer att kunna genomföras på Campus Nyköping.

Vissa föreläsningar kommer att finnas inspelade och några kommer att sändas och kunna följas i realtid på Campus Nyköping. Majoriteten av föreläsningarna ges i Linköping utan möjlighet att följas i Nyköping. Vissa moment kommer att genomföras i Linköping eller Norrköping, och då krävs närvaro på Campus i Linköping eller på Campus Norrköping. Momenten kommer att koncentreras till samma dagar i så stor utsträckning som möjligt. Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Sörmlands län och Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 44 dagars VFU. 

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska.

Anmälan

Anmälan öppnar februari 2023. Anmälningskod: LIU-90326.
Nästa utbildningsstart: Augusti 2023. 

LiU logo

Behörighet

  • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
  • Legitimation som sjuksköterska
  • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 

  • Sjuksköterskeexamen 90–180 hp
  • Legitimation som sjuksköterska
  • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
  • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå