equiterapeut

Equiterapeut

3 år, heltid, 600 YH-poäng, Nyköping

Välkommen till en gedigen, kvalitetsgranskad och välrenommerad utbildning till equiterapeut! Hästnäringen är en av Sveriges starkast växande näringar och det finns drygt 360 00 hästar i landet. Som equiterapeut arbetar du bl a med förebyggande friskvård och rehabilitering av hästar, ofta som egen företagare. Utbildningen till equiterapeut på Campus Nyköping är framtagen tillsammans med kunniga representanter från hästnäringen och är unik i sitt slag genom sin omfattning och kvalitetssäkring. Med en examen som equiterapeut från Campus Nyköping ges du stora möjligheter att driva egen verksamhet eller bli anställd på hästklinik som equiterapeut.

ANMÄL INTRESSE

Galoppera rakt in i hästbranschen som expert på hästens anatomi och biomekanik 

De senaste trettio åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats. I och med denna utveckling ökar efterfrågan på specialistkompetens inom friskvård och rehabilitering. Som equiterapeut arbetar du med rehabilitering av hästar efter veterinärdiagnos och med friska hästar i förebyggande syfte. Det är vanligt att driva eget företag och kunderna finns inom samtliga discipliner i hästnäringen. Som equiterapeut samverkar du också med veterinärer, både genom att arbeta på uppdrag och som del av teamet.

Äntligen en kvalitetssäkrad utbildning på hög nivå!

Utbildningen är framtagen av och drivs i nära samarbete med hästnäringen och Svenska Equiterapeutförbundet. Utbildningen kvalitetssäkras av Myndigheten för Yrkeshögskolan och är unik i sitt slag. 

”Friskvård och rehabilitering av hästar har blivit en gråzon inom branschen. Det saknas idag utbildningar inom området som är kvalitetssäkrade, något som är absolut nödvändigt för att säkra en hög kompetens kring den kvalificerade yrkesroll som equiterapeut innebär. Jag är väldigt glad att vi på Campus Nyköping, tillsammans med våra samarbetspartners kunnat ta fram en utbildning med ett gediget innehåll som är precis det som branschen efterfrågar. De studerande som antas kommer få en utbildning med djup teoretisk grund och praktisk träning med hög kvalitet.”
- Aili Bernhardtz, Hippolog och utbildningsledare, Campus Nyköping

Snabba fakta

 • CSN-berättigad
 • Studieort: Nyköping
 • 100 % studietakt
 • 3 år
 • Ger behörighet: Djurvårdare nivå 2

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning ska du ha grundläggande behörighet samt följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E i respektive kurs:

 • Engelska 6
 • Hästkunskap 1
 • Hästkunskap 2
 • Naturkunskap 2

 

OCH

 

 

Bli behörig med behörighetsgivande kurs
Du som saknar Hästkunskap 1 och 2 erbjuds att gå en behörighetsgivande kurs när du skickat in din ansökan. Du behöver skicka in din ansökan för att få tillgång till kursen. Vid frågor om detta kontakta yhantagning@nykoping.se

Viktiga datum

 • 1 feb - Ansökan öppnar
 • 26 april - Ansökan stänger
 • 20 maj - särskilt prov
 • 27 maj - särskilt prov
 • 13 juni - Antagningsbesked
 • 23 juni - Tacka ja till plats

 

Särskilt prov

Alla behöriga sökande kallas till ett särskilt prov vars resultat används i urvalet i antagningsprocessen. Det är viktigt att genomföra särskilt prov då det kan öka dina möjligheter att komma in på utbildningen.

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2024

Equiterapeut i media 

Ta reda på mer

Upplägg och innehåll

Utbildningens mål

I samarbete med arbetslivet

Våra lärare

Frågor och svar

Kontaktuppgifter

Behörighet och urval

Vad krävs för att vara behörig?

Behörighetsgivande kurs Hästkunskap 1 och 2

Vad avgör om jag får en plats på utbildningen?

Ansökan

Så gör du en ansökan