Särskild utbildning för vuxna

Komvux som anpassad utbildning (tidigare lärvux)

För dig med inlärningssvårigheter på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som vill bibehålla eller bättra på dina kunskaper för att till exempel klara av ditt arbete, boende, fritid eller annan daglig verksamhet.

LADDA NED ANSÖKNINGSBLANKETT

Att studera inom anpassad utbildning för vuxna

Du planerar dina studier med dina lärare och tillsammans sätter ni upp de mål du vill nå. Undervisningen är oftast 2,5 timmar sammanhängande tid i veckan. Betyg eller intyg ges efter avslutad kurs.

Behörighet

Du har rätt att delta i anpassad utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Det kostar ingenting att studera.

Ansökan

Du ansöker på blanketten anpassad utbildning för vuxna. Blanketten finns också att hämta i receptionen på Campus Nyköping. 

Andra önskemål utifrån Skolverkets kursplaner

Saknar du någon kurs eller har du önskemål om andra kurser, kontakta vår studie- och yrkesvägledare Dragana Petrovic eller lärarna på Lärvux; Karina Jernström och Elvira Lindhe Kinbom

Behörighet

Du kan börja studera på Komvux som anpassad utbilding: 

 

  • Tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20.
  • Är bosatt i Sverige (du behöver inte vara svensk medborgare)
  • Saknar sådana kunskaper som anpassade grundskolan syftar till att ge, och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurser du kan läsa

På Lärvux kan du läsa kurser på grundläggande- eller gymnasial nivå.


Exempel på kurser grundläggande nivå:

 

Kurser på grundläggande nivå som kan delas upp i mindre delkurser:

 

Förslag på kurser på gymnasial nivå:

 

Är du intresserad av att läsa kurser som inte står med i listan så berätta gärna det för oss.