komvux toppbild

Komvux - Kommunal vuxenutbildning

Vuxenutbildning öppnar vägar till nya möjligheter. Den kommunala vuxenutbildningen ger vuxna möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Det kan handla om att ge sig själv en bättre chans i arbetslivet eller om att skaffa sig behörighet till en högre utbildning. Utbildningen finns på grundläggande (grundskolan) och gymnasial nivå, samt som utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Vem får studera på Komvux?

Yrkesutbildning och kurser gymnasial nivå

 • Höstterminen det år du fyller 20 år.
 • Är under 20 år och har slutfört gymnasiet med studiebevis eller examensbevis.
 • Är bosatt i Sverige (du behöver inte vara svensk medborgare)

 

Grundläggande nivå

 • Tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. 
 • Är bosatt i Sverige (du behöver inte vara svensk medborgare)

 

SFI

 • Saknar grundläggande kunskaper i svenska
 • Är folkbokförd i Nyköpings kommun
 • Från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år

 

Komvux som anpassad utbildning

 • Tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20.
 • Är bosatt i Sverige (du behöver inte vara svensk medborgare)
 • Saknar sådana kunskaper som utbildningen i anpassade grundskolan syftar till att ge, och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildning i annan kommun

 Om du bor i Nyköping/Trosa och vill läsa i en annan kommun gör du så här:

 • Skriv ut ansökan till den utbildning du vill läsa och skriv under den.
 • Bifoga betygskopior och personbevis samt kopior på eventuellt andra dokument som krävs enligt ansökan. Betygen du lämnar ska vara sådana som krävs för att gå utbildningen enligt ansökan.

  Skicka till:

  Campus Nyköping
  Studie- och yrkesvägledningen
  611 83 Nyköping


För dig som bor i en annan kommun men vill studera på Campus Nyköping
Du behöver då ha ett godkännande från din hemkommun om att de beviljar dig studier hos oss.


Detta besked behöver vi ha från din hemkommun senast sista ansökningsdag. Tänk på att det tar upp till 14 dagar för din hemkommun att handlägga din ansökan. Läs på din kommuns hemsida för vuxenutbildning hur du ska gå tillväga.