Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning (undersköterska)

1,5 år, heltid, Nyköping

Utbilda dig till undersköterska - ett yrke som gör skillnad för människor varje dag. Vård- och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom människovårdande yrken.

INTRESSEANMÄLAN

Vård- och omsorgsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom människovårdande yrken. Arbeten som gör skillnad för människor varje dag. Utbildningen leder till skyddade yrkestiteln undersköterska.

Snabba fakta

 • CSN-berättigad
 • Platsförlagd
 • 100% studietakt
 • 1,5 år 

Innehåll och upplägg

Utbildningen är klassrumsförlagd med 2-3 dagar per vecka och resterande tid har du egna studier hemma. Utbildningen går på heltid och är uppdelad på fyra sökbara terminer. 

Dessa kurser är gemensamma och läses av alla:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Vård- och omsorg specialisering


Nedan kurser läses utöver den klassrumsförlagda undervisningen och krävs för att erhålla den skyddade yrkestiteln undersköterska: 

 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1
 • Psykologi 1

 

Kurserna kan antingen läsas som enskilda distanskurser eller som ett kurspaket på plats via den behörighetsgivande terminen. 

Du betalar själv för den kurslitteratur som behövs för utbildningen. 

APL (praktik)

Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan där du följer din handledares arbetstider.

 • APL 4 veckor per termin på heltid. 

 

Behörighetsgivande termin inför utbildning till undersköterska

För dig som saknar behörighet till yrkespaket undersköterska. Här får du studera svenska/svenska som andraspråk och utveckla ditt språk tillsammans med andra. Du får lära dig mer om hur det är att arbeta inom vård och omsorg och hur den svenska vården är uppbyggd och fungerar. Under terminen får du studera människokroppen och läsa om olika sjukdomars orsak, symtom och behandling. Du får öva på många praktiska moment, såsom bäddning, matning och förflyttningar och gå kurs i bland annat HLR och basal hygien.

Behörighetsgivande utbildningen ger dig goda förutsättningar inför fortsatta studier till undersköterska termin 1. 

 

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. 
Nästa planerade start:
Augusti 2024. 

Du som bor i en annan kommun än Nyköping och Trosa behöver komma in med ett godkännande från din hemkommun tillsammans med ansökan till utbildningen samt betyg att du får läsa hos oss på Campus Nyköping. Detta behöver vi ha senast sista ansökningsdag.

 

Behörighet

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå. 

Viktiga datum

Ansökan är stängd.
Nästa planerade start: Augusti 2024

Det finns många vägar att gå inom vården

vårdlärare

 

Möt Malin, vårdlärare på Campus Nyköping. 

Orienteringskurs för validering - vård

Kurs för dig som har arbetat inom vården men inte är utbildad undersköterska och vill validera dina kunskaper för att korta ner vård- och omsorgsutbildningen. 

Orienteringskurs för validering - vård

Andra yrkesutbildningar du kanske gillar