Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning (undersköterska)

1,5 år, heltid, Nyköping

Utbilda dig till undersköterska - ett yrke som gör skillnad för människor varje dag. Vård- och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom människovårdande yrken.

ANSÖK HÄR

Vård- och omsorgsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom människovårdande yrken. Arbeten som gör skillnad för människor varje dag. Du kan arbeta inom sjukvården, psykiatrin, äldreomsorgen eller funktionsstödsomsorgen. Arbetsuppgifterna är varierande beroende på var du arbetar. Exempel på arbetsuppgifter är sårvård, sköta hygien, ta blodtryck och provtagning, motiverande och stödjande samtal, ge mat och medicin. Utbildningen leder till skyddade yrkestiteln undersköterska.

Snabba fakta

 • CSN-berättigad
 • Platsförlagd
 • 100% studietakt
 • 1,5 år 

Innehåll och upplägg

Utbildningen är klassrumsförlagd med 2-3 dagar per vecka och resterande tid har du egna studier hemma. Utbildningen går på heltid och är uppdelad på tre sökbara terminer. 

Dessa kurser är gemensamma och läses av alla:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Vård- och omsorg specialisering


Nedan kurser läses utöver den klassrumsförlagda undervisningen och krävs för att erhålla den skyddade yrkestiteln undersköterska: 

 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1
 • Psykologi 1

 

Kurserna kan antingen läsas som enskilda distanskurser eller som ett kurspaket på plats via den behörighetsgivande terminen. 

Du betalar själv för den kurslitteratur som behövs för utbildningen. 

APL (praktik)

Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan där du följer din handledares arbetstider.

 • APL 4 veckor per termin på heltid. 

 

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd.  

Du som bor i en annan kommun än Nyköping och Trosa behöver komma in med ett godkännande från din hemkommun tillsammans med ansökan till utbildningen samt betyg att du får läsa hos oss på Campus Nyköping. Detta behöver vi ha senast sista ansökningsdag.

 

Behörighet

Du måste ha kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kunskaperna ska motsvara grundskolans årskurs 9 (Svenska/Svenska som andraspråk delkurs 4 på grundläggande nivå). Ett språktest är obligatoriskt för alla sökande som inte har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.

 

Språktest
Efter inlämnad ansökan blir du kallad till ett språktest, som en del av ansökningsprocessen. Testet bekostas av Komvux. Har du godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå kommer du inte bli kallad till ett språktest.

 

Vid frågor kring behörighet, kontakta vår studie- och yrkesvägledning. 

Viktiga datum

Ansökan är stängd

Det finns många vägar att gå inom vården

vårdlärare

 

Möt Malin, vårdlärare på Campus Nyköping. 

Orienteringskurs för validering - vård

Kurs för dig som har arbetat inom vården men inte är utbildad undersköterska och vill validera dina kunskaper för att korta ner vård- och omsorgsutbildningen. 

Orienteringskurs för validering - vård

Andra yrkesutbildningar du kanske gillar