Feriepraktik

Feriepraktik

Vuxenutbildning öppnar vägar till nya möjligheter. Den kommunala vuxenutbildningen ger vuxna möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Det kan handla om att ge sig själv en bättre chans i arbetslivet eller om att skaffa sig behörighet till en högre utbildning. Utbildningen finns på grundläggande (grundskolan) och gymnasial nivå, samt som utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

ANSÖK HÄR

Kommunal vuxenutbildning
Vuxenutbildning öppnar vägar till nya möjligheter.
Den kommunala vuxenutbildningen ger vuxna möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Det kan handla om att ge sig själv en bättre chans i arbetslivet eller om att skaffa sig behörighet till en högre utbildning.
Utbildningen finns på grundläggande (grundskolan) och gymnasial nivå, samt som utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Gymnasial vuxenutbildning
För dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå.
Välj bland hundratals fristående kurser, en yrkesutbildning eller en lärlingsutbildning.
Du väljer själv hur många kurser du vill läsa och det finns flera olika studietakter att välja på. Många av kurserna kan du läsa på distans.
Läs mer om gymnasial vuxenutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning
För dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå, dvs har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen.
Läs mer om grundläggande vuxenutbildning.

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
För dig som har ett annat modersmål än svenska. Genom utbildningen får du grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället.
Läs mer om utbildning i svenska för invandrare.

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
För personer som har inlärningssvårigheter som intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
Genom särskild utbildning för vuxna kan du bibehålla eller bättra på dina kunskaper för att klara av ditt arbete eller annan daglig verksamhet.
Läs mer om särskild utbildning för vuxna.

Bra att veta

lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet