Campus Nyköping Ungdom

Campus Nyköping Ungdom

Campus Nyköping Ungdom arbetar med olika uppdrag och projekt som berör ungdomar, arbetsmarknad och utbildning. Idag ansvarar vi bl a för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (ungdomsuppföljning) och kommunens feriepraktik. Öka ungdomars förutsättningar att få ett arbete eller påbörja en utbildning. Verka för att ungdomars livskvalitet och hälsa förbättras.