ungdom på lärlingsjobb

Second Chance School

En alternativ väg ut i arbetslivet

Second Chance School är en individuellt anpassad yrkesutbildning för dig mellan 20–24 år som är arbetslös och inte avslutat grundskolan eller gymnasiet och vill ha en andra chans att nå dina mål.

Genom en skräddarsydd yrkesutbildning på en arbetsplats är målsättningen att du ska bli anställningsbar och gå vidare till arbete eller utbildning.

Upplägget är studier på heltid där den huvudsakliga utbildningen sker på arbetsplatsen och viss utbildning på skolan. Under utbildningens introduktion säkerställs ditt yrkesval och utifrån yrkesvalet ackvireras en utbildningsplats på ett företag. Där utses din handledare och en individuell utbildningsplan upprättas. Kontinuerlig uppföljning på arbetsplatsen säkerställer utbildningens kvalitet.

 

Antagning och ansökan

Är du intresserad av Second Chance School prata då med din vägledare på Jobbtorg Nyköping eller kontakta oss via formuläret nedan. 

 

Kontakta oss 

Kom i kontakt med oss genom att fylla i formuläret nedan:

Är du mellan 20-24 år?
Är du folkbokförd i Nyköping?
Har du en gymnasieexamen?
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?
Har du ekonomiskt bistånd?

Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Besöksadress:
E2C, Second Chance School Nyköping
Campus Nyköping
Stora Torget 9C
611 32 Nyköping

 

Second Chance School i Nyköping delfinansieras av ESF genom det länsövergripande projektet SPIRA.
https://rarsormland.se/insats/spira/

ESF logo