Gör skillnad - ge en ungdom chansen!

Second Chance School är en individuell yrkessutbildning som riktar sig till ungdomar i åldern 20-24 år som är arbetslösa, inte har avslutat grundskolan eller gymnasiet. Ungdomar som behöver få en andra chans att nå sina mål och komma ut i arbetslivet genom en alternativ väg. 

Erbjud en utbildningsplats

Vi söker företag som vill hjälpa ungdomar in i arbetslivet genom att erbjuda en utbildningsplats. Upplägget är studier på heltid där den huvudsakliga utbildningen sker på arbetsplatsen och viss utbildning på skolan.

Genom att erbjuda en utbildningsplats får du möjligheten att forma en framtida medarbetare samtidigt som du gör en viktig insats genom att utbilda en ungdom.


Så här går det till: 

  1. Information och besök av oss i projektet om hur vi arbetar kring deltagaren tillsammans med företagen.
  2. Studiebesök med deltagaren ute på arbetsplats.
  3. Om intresse från deltagare och företag finns hålls en arbetsintervju. 
  4. Vid beslut att deltagaren är välkommen görs en gemensam planering. Vi intervjuar företaget om vad som krävs för att bli anställningsbar hos just dem. Det underlaget blir till delmål och mål i en utbildningsplan som ska följas och arbetas mot. 
  5. Introduktion på arbetsplatsen tillsammans med arbetscoach. Vilka anpassningar behövs? Hur vill deltagaren få instruktioner? Vad ska undvikas och var finns förmågorna? Hur många timmar per vecka till att börja med och hur ser planen ut för att öka arbetstiden. Alltid sikte mot arbete och anställning.
  6. Täta uppföljningar på arbetsplats. Följer vi vår plan? Behövs justeringar?
  7. Behöver vi klä på vår deltagare med utbildning i form av truckkort, röjsåg etc för att bli anställningsbar?
  8. Vi hjälper företagen med anställningsprocessen gentemot Arbetsförmedlingen och olika anställningsformer.
  9. Vi fortsätter att följa upp och förmodligen kommer vi att fråga om det finns intresse att ta emot en ny kandidat..!

 

Anmäl ditt intresse

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse att hjälpa en ungdom? Kontakta oss via mejl till scs@nykoping.se 

Vi ser fram emot att matcha ihop lämplig person med ditt företag för en tid som blir givande för alla.

scs logo

Om Second Chance School

Film om Second Chance School

Företag vi samverkar med

Lapp logo

 

good morning logo

 

ica maxi logo