Orienteringskurs för Validering - Vård

En valideringsingång för dig som har yrkeserfarenhet och kompetens inom vård- och omsorgsområdet.

ANSÖK HÄR

Kursen är en valideringsingång för dig som har yrkeserfarenhet och kompetens som exempelvis vårdbiträde/undersköterska/stödassistent eller motsvarande och som vill pröva om du har möjlighet att validera de kurser som du redan har kunskaper inom. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig genom:

 • Arbete i Sverige eller utomlands
 • Fortbildning på tidigare eller nuvarande arbetsplats

 

Kursens längd är 10 veckor. 

 

Så här ansöker du

Börja med att göra en ansökan via vår ansökningswebb. Du behöver bifoga betyg samt arbetsgivarintyg - mer information finns längre ner. När du gjort din ansökan startar karläggningsprocessen. 

 

1. Inledande kartläggning

En studie- och yrkesvägledare kommer kontakta dig och boka in en tid för en inledande kartläggning.

Den inledande kartläggningen innehåller:

 • Vad du har arbetat med och vad du fått göra på jobbet?
 • Har du gått någon utbildning tidigare?
 • Har du gått kurser via arbetet?
 • Har du någon annan erfarenhet som du fått på din fritid?

 

Den inledande kartläggningen tar ca 1 timme.

Efter att inledande kartläggning är gjord görs bedömning om validering är en möjlig väg för dig. Om det under den inledande kartläggningen visar sig att du inte har tillräckliga kunskaper för att validera kan du inte fortsätta till fördjupad kartläggning. Med tillräckliga kunskaper menas kunskaper som går att validera mot kunskapskraven.


2. Fördjupad kartläggning

Om du har tillräckliga kunskaper att validera antas du till valideringskursen och går vidare till en fördjupad kartläggning tillsammans med yrkeslärare. Valideringen kommer att visa om du kan få betyg på ditt kunnande genom prövning eller om du kan få ett intyg som berättar vilket kunnande du har.


3. Kompletterande utbildning

Du har sen möjlighet att läsa kurserna som du inte kan få betyg i. Läraren upprättar en studieplan.


Behörighet

 • Godkänt i följande kurs eller motsvarande: Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (SVE1/SVA1)
 • Arbetat minst 2000 timmar under de senaste tre åren inom vård och omsorg eller motsvarande erfarenhet.


Betyg

Bifoga kopior på dina betyg från gymnasieskolan/Komvux eller motsvarande (med rektors underskrift) i din ansökan. 


Arbetsgivarintyg

För att visa att du arbetat minst 2000 timmar på heltid under de senaste 3 åren behöver du ladda upp ett arbetsgivarintyg i din ansökan som innehåller: start- och slutdatum, vilken omfattning du har arbetat i procent och datum samt underskrift av arbetsgivaren på företaget.

Om du inte har arbetsgivarintyg kan du i stället skriva ner följande uppgifter på ett papper och ladda upp detta dokument och bifoga det till din ansökan:

 • Var du har jobbat
 • Hur länge
 • Vilken omfattning du har arbetat i procent
 • En beskrivning av dina arbetsuppgifter

 

Du behöver också skriva varför du inte kan få tag i arbetsgivarintyg.

Behörighet

 • Godkänt i Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (SVE1/SVA1), eller motsvarande. 
 • Arbetat minst 2000 timmar under de senaste tre åren inom vård och omsorg eller motsvarande erfarenhet.

Viktiga datum

Ansökan är stängd