programutbildning

Programutbildning högskola och universitet

Vi erbjuder en rad programutbildningar via högskola och universitet där du har Nyköping som studieort. Studera närmare och plugga på hemmaplan.

Öppna för anmälan

Alla programutbildningar

Mer från högskolan

Viktiga datum

15 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
9 december
Antagningsbesked med svarskrav

17 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet