Stöd av Studieteamet

Här får du information om olika möjligheter till stöd i studierna.

Du som studerar på Campus Nyköping har möjlighet att få stöd i dina studier hos Studieteamet. Vårt stöd utgår från det du behöver för att lyckas. Vi kan träffas ett par gånger eller mer regelbundet. Du kan få kontakt med oss genom din undervisande lärare eller genom att kontakta oss direkt via studieteamet.campus@nykoping.se 

Det vi kan hjälpa dig med är till exempel hur du:

  • skapar förutsättningar för dina studier
  • strukturerar dina uppgifter
  • utvecklar din läsförståelse
  • utvecklar ditt skrivande
  • förbättrar ditt uttal
  • använder digitala hjälpmedel