Ledarskap

7,5 hp, 50% studietakt. Högskolan i Halmstad (Nyköping som studieort)

Är du nyfiken på ledarskap, kommunikation och att kunna övervinna ledarskapsutmaningar på nya sätt? På den här kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper.

TILL ANTAGNING.SE

Du läser om ledarskap och ledarstilar, grupprocesser och teambuildning och utvecklar din förmåga att analysera olika frågeställningar inom områdena. Du studerar samband mellan kommunikation och gruppers utveckling. I kursens praktiska moment tränar du på att diskutera och argumentera för ställningstaganden och tack vare det utveckla djupare förståelse och kunskap.

Så funkar det

Kursen är en decentraliserad utbildning från Högskolan i Halmstad där undervisningen sker digitalt i realtid till Campus Nyköping. Ni har även möjlighet/förväntas att kommunicera med läraren under dessa tillfällen. Räkna med ett sådant undervisningstillfälle sen eftermiddag/kväll i veckan (måndagar kl. 17-19), ca 8 tillfällen á 2h. Kursen innehåller både egna studier och grupparbete. Examination sker genom muntlig redovisning av grupparbetsuppgift.

(På Campus Nyköping kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

HH-40016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Kvällstid

Studieavgift:

Endast avgift för sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

 

Ansökan och utbildningsstart

Utbildningen startar i november 2023. Ansökan