Utbildningar

Våra YH-utbildningar

Vi erbjuder en rad yrkeshögskoleutbildningar på eftergymnasial nivå. Alla i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är ca 1-3 år långa, några på distans och andra på plats i Nyköping eller någon av våra satellitorter. YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som drivs i nära samarbete med arbetslivet. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för Yrkeshögskolan kontrollerar och säkerställer kvaliteten. YH-utbildning har en unik kombination av teori och praktik för att ge bästa möjliga förutsättningar till kunskap. Välkommen till Yrkeshögskolan på Campus Nyköping!

ANMÄL INTRESSE

Distansutbildningar

Platsförlagda utbildningar

Övriga YH-utbildningar