socialpedagog bild

Socialpedagog

2 år, heltid, 400 YH-poäng, Nyköping

Inom missbrukarvård, kriminalvård, socialvård och skola finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Utbildningen till socialpedagog (tidigare behandlingspedagog) på Campus Nyköping är välrenommerad där stor vikt läggs på det personliga mötet. Genom att möta andra under utbildningen får du unika möjligheter att öva dina nyvunna kunskaper inom yrket som socialpedagog samtidigt som du lär dig. Chansen till jobb som socialpedagog, behandlingspedagog eller liknande roller efter examen är mycket stor och med unika erfarenheter från Campus Nyköpings utbildning till socialpedagog har du mycket goda chanser att lyckas i en avgörande roll för andra människors välmående och utveckling.

ANMÄL INTRESSE

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs


Inom socialt arbete, skola, missbruksvård och kriminalvård finns ett starkt behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn. Som socialpedagog jobbar du med alla åldersgrupper. Du är en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Socialpedagogen jobbar också stödjande och förebyggande inom t.ex. skola. Under utbildningen utvecklar du din professionella roll och skaffar dig kunskap om hur du kan bemöta människor i kris, svårigheter och utveckling. Utbildningen bygger på processinriktad pedagogik där grupparbeten är en central del i utbildningen. Utbildningen till socialpedagog på Campus Nyköping är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och ger dig möjligheten att redan under utbildningen öva situationer och scenarion tillsammans med andra. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att bli den bästa versionen av sig själva.

Snabba fakta

  • CSN-berättigad
  • Studieort: Nyköping
  • 100 % studietakt
  • 2 år

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning ska du ha grundläggande behörighet.

Viktiga datum

  • 1 feb - Ansökan öppnar
  • 26 april - Ansökan stänger
  • 16 maj - särskilt prov
  • 13 juni - Antagningsbesked
  • 23 juni - Tacka ja till plats

 

Särskilt prov

Alla behöriga sökande kallas till ett särskilt prov vars resultat används i urvalet i antagningsprocessen. Det är viktigt att genomföra särskilt prov då det kan öka dina möjligheter att komma in på utbildningen.

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2024

Ta reda på mer

Upplägg och innehåll

Utbildningens mål

I samarbete med arbetslivet

Frågor och svar

Kontaktuppgifter

Behörighet och urval

Vad krävs för att vara behörig?

Vad avgör om jag får en plats på utbildningen?

Ansökan

Så gör du en ansökan

Andra sidor du kanske är intresserad av