cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi MOOC

LiU öppen nätbaserad kurs, inga förkunskaper krävs

Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser.

ANMÄLAN

Hållbarhet är högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande.

En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid!

Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat.

Förkunskapskrav

Inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen. Öppen kurs för alla.

 

 

Omfattning: 10 timmar
Studietakt: tiondelsfart
Studieort: Campus Nyköping
Utbildningsstart: vecka 2, 2024
Antal platser: 15 st
Utbildningsansvarig: Linköpings universitet

Kursen är kostnadsfri.

Utbildningens upplägg

Kursen startar med en föreläsning den 10/1. Föreläsningen streamas digitalt från Linköpings universitet till Campus Nyköping (och andra lokal campus runt om i Sverige). Den 24/1 och 7/2 är det träff med studiegruppen där ni tillsammans och med läraren diskuterar föreläsningarna ni tagit del av (läraren deltar digitalt). Inför och mellan träffarna med studiegruppen ser ni inspelande föreläsningar individuellt. Tiden är 17.00 – 19.00 vid samtliga tillfällen. Kursen ges via nätet från Linköpings universitet.

Anmälan

Anmäl dig via knappen anmälan eller via kontaktformuläret längst ned till höger. I mobil ser ikonen ut som ett brev, i webbläsare heter knappen "Kontakta oss". Först till kvarn gäller.

Viktiga datum

Kursstart

10/1 2024

 

Träffar på Campus Nyköping

10/1 kl. 17-19

24/1 kl. 17-19

7/2 kl. 17-19