Yrkesutbildning

Yrkesutbildning på gymnasial nivå

Gymnasial yrkesutbildning på Komvux är till för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningen är på gymnasial nivå och motsvarar svensk gymnasieskola. Det innebär att du läser yrkeskurserna på en yrkesutbildning för vuxna. Utbildningarna är korta, 1-1,5 år och leder till efterfrågade yrkesroller.

Fakta om yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Behörighet

Du kan börja studera gymnasial yrkesutbildning: 

  • Höstterminen det år du fyller 20 år. 
  • Är under 20 år och har slutfört gymnasiet med studiebevis eller examensbevis. 
  • Är bosatt i Sverige (du behöver inte vara svensk medborgare)

 

Alla yrkesutbildningar har egna speciella förkunskapskrav för att du ska vara behörig att läsa dem. Läs mer under respektive utbildning. 

 

Utbildningarnas upplägg 

Vi har olika yrkesutbildningar som startar vid olika tidpunkter under året. Vissa av utbildningarna är platsförlaga och andra är på distans. På respektive utbildningssida kan du läsa mer om vad som gäller för den specifika utbildningen. Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) med ett visst antal veckor. Din studietid innebär att du genomför delar av en kurs på en arbetsplats och följer din handledares arbetstider.

 

Någon eller några utbildningar kan vara i form av en lärlingsutbildning. Det innebär att du är på en arbetsplats och lär dig de flesta dagarna i veckan och har teoretiska studier på skolan någon eller några dagar under hela utbildningstiden.

Kan jag överklaga ett beslut?

Det är ingen garanti att bli antagen till vuxenutbildning på gymnasial nivå. Om inte alla behöriga sökande kan antas till utbildning sker en prioritering enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Huvudregeln är att den med kort tidigare utbildning ska prioriteras i första hand.

 

Beslut om antagning går inte att överklaga. Däremot kan bland annat beslut om mottagande överklagas. På Skolväsendets överklagandenämnd kan du läsa mer om vilka beslut inom vuxenutbildningen du kan överklaga. Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga, ska du överklaga inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Det gör du genom att skicka ett brev till Campus Nyköping , adress hittar du längst ner på sidan.

 

Tänk på detta när du skickar in ditt överklagande:

• Beskriv varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du tycker att beslutet ska ändras.

• Ange personnummer, adress och telefonnummer

• Skriv under din överklagan

• Eventuella bilagor och kompletterande information ska också bifogas överklagan

 

Campus Nyköping prövar om beslutet ska ändras. Om vi väljer att inte ändra beslutet enligt din önskan skickar vi det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd som då prövar ärendet.

Läs mer om överklagan på Skolväsendets överklagandenämnds hemsida eller i 28:e kapitlet i Skollagen.