SFI

SFI - Svenska för invandrare

Komvux i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning. Utbildningen syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

ANMÄL DIG TILL SFI HÄR

Anmälan till Komvux SFI

SFI är en del av Komvux, den kommunala vuxenutbildningen. Anmälan till SFI är öppen hela året och kursstarter genomförs var 5:e vecka (med undantag i juni och juli, då vi inte har något intag). 

Om du har skyddad identitet eller är EU-medborgare och saknar personnummer/samordningsnummer, så ska du inte anmäla dig via webbsidan utan kontakta vår administratör via e-post: sfi-admin@nykoping.se eller telefon 0155-45 80 86. OBS! kom ihåg att inte dela känslig information och personuppgifter när du kontaktar oss via e-post. 

Personer från Ukraina som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och som är bosatta i Nyköpings kommun har rätt att studera SFI på Campus Nyköping.

Drop in för hjälp med SFI-anmälan och andra frågor om SFI:

 • Besök: Tisdagar och torsdagar 10.00-12.00
 • Telefon: Tisdag och torsdag 08.00-10.00

 

 Kursstarter vårterminen 2024

 • 29 maj
 • 10 juni

 

Studieform

Platsförlagd, dagtid: studietakt 50%
Distans: studietakt 25%
Deldistans, studietakt 50% (gäller studieväg 3 kurs C och D)

Kurser och studievägar

Det finns tre studievägar inom SFI, studieväg 1, 2 och 3. Om man är ny i det svenska språket börjar man med en introduktion i fem veckor och blir sedan placerad i rätt studieväg och kurs. 

Översikt SFI-kurser

Studieväg 1
Vänder sig i första hand till personer som har kort skolbakgrund, ca 0-6 år. Studieväg 1 innehåller kurs A - D.

Studieväg 2
Vänder sig i första hand till personer som har gått ca 7-12 år i skolan i sitt hemland. Studieväg 2 innehåller kurs B - D.

Studieväg 3
Vänder sig i första hand till personer som är vana att studera och har studerat på högskola eller universitet. Studieväg 3 innehåller kurs C och D.

Kurserna B, C och D avslutas med ett nationellt prov som är obligatoriskt.

Studietakt

Vi erbjuder 50 % studietakt på alla våra kurser, varav 15 timmar är lärarledda lektioner.

Riktvärde

Riktvärdet per kurs är ca 20-50 veckor beroende på vilken studieväg och kurs du läser.kursvägar sfi

Vem får studera på SFI?

Du har rätt att delta i Komvux i svenska för invandrare på Campus Nyköping om du:

 

 • Saknar grundläggande kunskaper i svenska
 • Är folkbokförd i Nyköpings kommun
 • Från och med andra kalender-
  halvåret det år du fyller 16 år

 

Är du mellan 16 och 20 år, vänd dig i första hand till Introduktionsprogrammet på den kommunala gymnasieskolan.

 

Du kan också ha rätt till utbildning till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemsstater samt Schweiz om du är bosatt i Nyköpings kommun och har något av följande dokument:

 • Giltigt pass
 • Giltigt identitetskort där medborgarskap och giltighetstid framgår tydligt. Ett körkort är inte tillräckligt.
 • Ett officiellt utfärdat dokument. Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och som saknar giltigt pass eller ID-kort, kan istället skicka in ett officiellt utfärdat intyg som visar på medborgarskap (personbevis). Dokumentet ska vara stämplat. Dokumenten ska vara översatta av auktoriserad översättare om det inte är på engelska, tyska, franska eller något av de nordiska språken.

 

Rätten till Komvux SFI regleras i Skollagen; 20:e kapitlet (2010:800) Personer som har kunskaper i danska eller norska har inte rätt till utbildningen, om det inte anses vara nödvändigt att de får grundläggande svenskundervisning.

Mer information

Studie- och yrkesvägledning SFI

Anmäla SFI till annan kommun

SFI på distans

SFI på deldistans

Samhällsorientering

Betyg och intyg

Avbrott och avslut av studier på Komvux SFI

Prövning Komvux SFI kurs A, B, C och D