LIA-handledning

LIA-handledning

För dig som är eller vill bli LIA-handledare på Yrkeshögskolan Campus Nyköping

ANMÄL INTRESSE

Kvalitet och resultat är kärnan

Vårt uppdrag är att erbjuda eftergymnasiala studier med hög kvalitet, i nära samarbete med arbetslivet som ger resultat i form av att de som tar examen hamnar i rätt yrkesroll. Det är ett unikt utbildningsupplägg som löpande kvalitetsgranskas både av Myndigheten för Yrkeshögskolan men också av oss själva genom olika uppföljningsinsatser. 
På Campus Nyköping har man goda resultat när det kommer till kvalitet på utbildning, examensgrad (antal som tar examen) samt grad av arbete i rätt yrkesroll efter avslutad utbildning.

YH-utbildning är till för dig som vill ha en gedigen eftergymnasial utbildning som leder till jobb.

Viktiga datum

 

  • 1 feb - Ansökan öppnar
  • 26 april - Ansökan stänger
  • 13 juni - Antagningsbesked
  • 23 juni - Tacka ja till plats

Frågor och svar Yrkeshögskolan

Vem kan söka till Yrkeshögskolan?

Rekommenderade sidor