Grundlärare förskoleklass och åk 1-3

Grundlärare förskoleklass och åk 1-3

240 hp, Karlstads Universitet (Nyköping som studieort)

Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats.

TILL ANTAGNING.SE

Utbildningens upplägg

Utbildningen är helfart vilket är detsamma som 40h/v. Karlstad Universitet erbjuder grundlärarprogrammet som decentraliserad utbildning via lärcentrum. Det innebär att du tillsammans med dina klasskamrater tar del av utbildningen på Campus Nyköping istället för på plats på universitetet.

Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I utbildningen läser du ämneskurser i svenska, matematik, engelska, SO-ämnen samt NO-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt bedömning av elevers kunskaper. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Det förekommer undervisningstillfällen även på plats på Karlstad Universitet.

Läs mer om utbildningen här

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans verksamhet genom din praktik. Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. Du placeras i första hand i någon av Nyköpings kommunala skolor. Läs mer här om VFU Campus Nyköping här.

Anmälan

Anmälan via antagning.se