Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp

7,5 hp, 12,5% studietakt, Linköpings Universitet

Kursen ges online och innefattar totalt fem träffar fördelade på två terminer.

TILL ANTAGNING.SE

Upplägg

Två av träffarna är obligatoriska och tre erbjuds som seminarietillfällen. Förutom träffarna erbjuds studenten föreläsningar och uppgifter som förberedelse eller efterarbete. Mellan träffarna erbjuds lärarstöd, samtal med medstudenter och lärare, om frågor som rör kursens innehåll. 

Arbetet sker via en digital läroplattform (Lisam), kurstillfällen genomförs via Teams eller Zoom. 

Träffarna är i huvudsak förlagda till torsdagar mellan kl. 14/15-18. 

Kursen examineras genom skriftliga inlämningar och en praktisk tillämpningsuppgift. För bästa lärprocess och nätverkande erbjuder och rekommenderar vi att delta i undervisningen på Campus Nyköping, där vi gemensamt i grupp tar del av den digitala undervisningen från Linköpings Universitet.  

https://www.antagning.se/se/search?period=15&freeText=911G66 

Läs mer om kursen här: https://liu.se/utbildning/kurs/911g66 

Anmälan

Anmälan öppnar 15 september. Du ansöker på antagning.se. Anmälan stänger den 16 oktober.