Arkitekt

Bygghandlingsprojektering för arkitekter

Kvartsfart, distans, 25 YH-poäng

En kurs för dig som är arkitekt som vill få fördjupade kunskaper i byggprocessens olika skeden, i synnerhet bygghandlingsskedet.

INTRESSEANMÄLAN

Bygg upp din kompetens inom projekteringsområdet

Bygghandlingsskedet är det sista skedet i processen att ta fram de handlingar som krävs för att uppföra en byggnad. Bygghandligen tas fram i en projektgrupp bestående av konsulter från olika discipliner, vars arbete samordnas av arkitekten. Det är ett komplext arbete som kräver god kännedom om de lagar, regler, normer, standarder och entreprenadformer som krävs för att uppföra en byggnad.

Denna kurs höjer din kompetens inom projektering och ger dig möjlighet att, med god självkänsla ta dig an nya arbetsuppgifter i din yrkesroll som arkitekt.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs krävs minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid som arkitekt.

 

Viktiga datum

  • 15 augusti -  Ansökan öppnar 
  • 18 september -  Ansökan stänger
  • 7 oktober - Tacka Ja/Nej till plats
  • 31 oktober - Kursstart

Ta reda på mer

Upplägg och innehåll

Kursens mål

Antagningsprocessen

Behörighet och urval

Ansökan - så här gör du