Möt studerande på Bygghandlingsprojektering för arkitekter

Möt studerande och alumner från utbildningen och läs varför de valde utbildningen och vad de fått ut av den.

GÖR INTRESSEANMÄLAN

victoria söderlindh

Berätta om din arkitekturbakgrund
Mitt namn är Victoria Söderlindh och har arbetat som anställd i cirka 10 år, mestadels på ett mindre arkitektkontor men även en sväng på ett stort kontor samt på beställarsidan. Sedan 1,5 år tillbaka driver jag Visö Arkitektur och arbetar mest med bostadsprojekt åt privata beställare.

Varför valde du att söka till kursen "Bygghandlingsprojektering för arkitekter"?
Bygghandlingsprojektering är en del av yrket som jag har känt att jag har saknat kunskap inom. Det var inget som var en del av utbildningen och när man sedan kom ut i arbetslivet förväntades man ha grundläggande kunskaper. Jag har såklart lärt mig genom åren, men aldrig på ett strukturerat sätt utan endast av äldre kollegors erfarenhet och deras sätt att projektera.

Vad har du fått ut av kursen?
Jag har fått en mycket större trygghet i vad jag faktiskt kan och fyllt i de luckor som saknades samt fått en större helhetsbild och förståelse för processen.

Varför tycker du att andra arkitekter borde söka till kursen?
För att bli tryggare i sin yrkesroll, både gentemot övriga konsulter samt beställare. Alla arkitekter borde gå denna kurs! 

 

gustav lundström 
Berätta lite kort om din arkitekturbakgrund
Mitt namn är Gustav Lundström och gick kursen "Bygghandlingsprojektering för arkitekter" som började hösten 2022. Efter skolan sökte jag mig till ett medelstort kontor för att få jobba över ett brett spektrum bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Därefter följde tre och ett halvt år av allt från idéskisser till tekniska detaljer vilket gav en bra grund att stå på. Under anställningens sista 18 månader satt jag nästan exklusivt som handläggande arkitekt i två större ombyggnadsprojekt av skollokaler om 12500 och 4500 kvm respektive. Väl paketerade och levererade i början av 2022 startade jag eget och sitter sen dess mycket med privatvillor och en del kommersiella/industriella lokaler. Det är med stor glädje jag nu finner tid till att ägna mig åt en del interiöra projekt och kombinera jobbet med en konstnärlig verksamhet.

Varför valde du att söka till kursen "Bygghandlingsprojektering för arkitekter"?
Intresset för projektledning, helhetsgrepp, ansvarstagande och slutföljande samt en önskan om att fylla i luckor gjorde kursen attraktiv. Att besitta kompetensen för bygghandlingsprojektering innebär ett möjligt säkerställande av designintentionerna.

Vad har du fått ut av kursen?
En bättre förståelse för bakomliggande faktorer, t.ex. hur SIS påverkar/inte påverkar upplägget i bygghandlingen. Största fördelen med kursen har varit att komma ut med ett större självförtroende i utformningen av handlingar generellt. Fokus på informationsöverföring och tydlighet har bidragit stort till att förklara hur saker bör se ut och varför. 

Varför tycker du att andra arkitekter borde söka till kursen?
Har du en svensk arkitektexamen behöver du den här kursen för att få en komplett utbildning.