Om Yrkeshögskolan Campus Nyköping

Om Yrkeshögskolan Campus Nyköping

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten.

INTRESSEANMÄLAN

Kvalitet och resultat

Yrkeshögskolans uppdrag är att erbjuda eftergymnasiala studier med hög kvalitet, i nära samarbete med arbetslivet som ger resultat i form av att de som tar examen hamnar i rätt yrkesroll. Det är ett unikt utbildningsupplägg som löpande kvalitetsgranskas både av Myndigheten för Yrkeshögskolan men också av Campus Nyköping själva.

På Campus Nyköping har man goda resultat när det kommer till kvalitet på utbildning, examensgrad (antal som tar examen) samt grad av arbete i rätt yrkesroll efter avslutad utbildning.

 

Yrkeshögskolan är till för dig som vill ha en gedigen utbildning som leder till jobb

Viktiga datum

Februari Ansökan öppnar

Maj Sista ansökningsdag

Juni Antagningsbesked

Juli Tacka JA/NEJ till plats

Augusti Utbildningsstart

Rekommenderade sidor