Om Yrkeshögskolan Campus Nyköping

Om Yrkeshögskolan Campus Nyköping

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som drivs i nära samarbete med arbetslivet. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för Yrkeshögskolan kontrollerar och säkerställer kvaliteten. YH-utbildning har en unik kombination av teori och praktik för att ge bästa möjliga förutsättningar till kunskap. Välkommen till Yrkeshögskolan på Campus Nyköping

ANMÄL INTRESSE

Kvalitet och resultat är kärnan

Vårt uppdrag är att erbjuda eftergymnasiala studier med hög kvalitet, i nära samarbete med arbetslivet som ger resultat i form av att de som tar examen hamnar i rätt yrkesroll. Det är ett unikt utbildningsupplägg som löpande kvalitetsgranskas både av Myndigheten för Yrkeshögskolan men också av oss själva genom olika uppföljningsinsatser. 
På Campus Nyköping har man goda resultat när det kommer till kvalitet på utbildning, examensgrad (antal som tar examen) samt grad av arbete i rätt yrkesroll efter avslutad utbildning.

YH-utbildning är till för dig som vill ha en gedigen eftergymnasial utbildning som leder till jobb.

Behörighet och urval

Vad krävs för att vara behörig?

Vad avgör om jag får en plats på utbildningen?

Nätverka med andra studenter?

Är du intresserad av att nätverka med andra som studerar högskola och universitet på Campus Nyköping? Gå med i facebookgruppen "Campus Nyköping nätverk för student och alumn vid högre utbildning".

 

Den hittar du här:

www.facebook.com/groups/campusnykopingstudent/

Frågor och svar Yrkeshögskolan

Vem kan söka till Yrkeshögskolan?

Rekommenderade sidor