Tentamen

Tentamen

Det finns möjligheter för dig som studerar på högskola/universitet på annan ort att skriva din tenta på hemmaplan, på Campus Nyköping.

GÖR TENTAMENSANMÄLAN

Du behöver först ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort. Gör sedan en tentamensanmälan till oss senast 10 dagar innan tentamenstillfället genom följande steg: 

  1. Hämta anmälningsblanketten genom att klicka på "Gör tentamensanmälan" här ovan.
  2. Fyll i blanketten.
  3. Klicka på den gröna knappen i pdf:en så skickas den till tentamen@nykoping.se
  4. En bekräftelse skickas sedan till din e-postadress.

    Du kan också spara ned och maila in blanketten manuellt till tentamen@nykoping.se

Glöm inte att ta med giltig legitimation vid tentamenstillfället.

Vid frågor kontakta tentamensansvarig Halina Eriksson; e-post: tentamen@nykoping.se. eller tfn 073-426 87 71.