Tentamen

Tentamen

Det finns möjligheter för dig som studerar på högskola/universitet på annan ort att skriva din tenta på hemmaplan, på Campus Nyköping.

LADDA NED BLANKETT

Du behöver först ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort. Gör sedan en tentamensanmälan till oss senast 10 dagar innan tentamenstillfället genom följande steg: 

  1. Ladda ner tentamensanmälan och öppna filen med Acrobat Reader.
  2. Fyll i blanketten och spara dina uppgifter.
  3. Bifoga den ifyllda blanketten i ett mail som du skickar till: tentamen@nykoping.se.
  4. En bekräftelse skickas sedan till din e-postadress.

Glöm inte att ta med giltig legitimation vid tentamenstillfället.

Vid frågor kontakta tentamensansvarig Halina Eriksson; e-post: tentamen@nykoping.se. eller tfn 073-426 87 71.