Tekniskt basår

Tekniskt basår

60 fup, Linköpings universitet (Nyköping som studieort)

Är du sugen på en teknisk karriär men saknar behörighet att söka in på rätt utbildning? Tekniskt basår ger dig behörighet till ingenjörs- och kandidatprogram.

ANSÖK HÄR

Utbildningens upplägg

Basåret är ett förberedande kurspaket som ger dig behörighet att läsa vidare på Linköpings universitet till bland annat civil- eller högskoleingenjör. Det är ett bra tillfälle att testa på och vänja sig vid universitetsstudier inför fortsatta studier. Fullföljer du basåret enligt programplanen så kan du dessutom ansöka om att få en garantiplats till civil- och högskoleingenjörsprogrammen, utvalda kandidatprogram och ämneslärarprogram. Linköpings universitet erbjuder basåret som decentraliserad utbildning via lärcentrum. Det innebär att du tillsammans med dina klasskamrater tar del av utbildningen på Campus Nyköping istället för på plats på universitetet. Dina lärare finns tillgängliga online och ger livestreamade föreläsningar och lektioner. Några dagar per termin åker du till Campus Norrköping för att göra laborationer och bekanta dig mera med Linköpings universitet. 

Basåret ger inga högskolepoäng eller något nytt meritvärde, utan förutbildningspoäng (fup). Det innebär att om du efter basåret söker till en utbildning som inte omfattas av garantiplatslöftet så söker du med dina gymnasiebetyg och eventuellt resultat från högskoleprovet. Basåret berättigar till CSN.  

Läs mer på LIUs hemsida. 

Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå samt matematik 2a/2b/2c eller matematik B.  

Anmälan

Nästa utbildningsstart: Augusti 2023.
Anmälan är stängd.   
Du ansöker via antagning.se, ange Nyköping som studieort. Anmälningskod: LIU-50149.

 

För frågor gällande programmet kontakta Linköpings universitet, studievagledare.kb@liu.se eller Campus Nyköping. 

Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå samt matematik 2a/2b/2c eller matematik B. 

Viktiga datum

Nästa start: Augusti 2023.
Anmälan är stängd.