Fristående kurser inom lärarprogram åk 4-6

7,5 - 15 hp, 25-50% studietakt. Linköpings universitet

Fristående kurser som ingår i Grundlärarprogrammet åk 4-6.

TILL ANTAGNING.SE

"Fler vägar in" består av fristående kurser som alla ingår i Grundlärarprogrammet åk 4-6. Kurserna ges på kvartsfart och passar dig som vill testa på, som arbetar och vill läsa i långsammare takt eller för dig som utbildad lärare som vill komplettera med nya spår. Om du vill läsa hela programmet senare får du tillgodoräkna kurserna i utbildningen. 

Kurserna är helt på distans men erbjudande om att studera i grupp på Campus Nyköping tillräckligt antal antagna från Nyköping med omnejd uppstår och intresse finns.  

Kurser

Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp 

Kursen behandlar hur matematik gestaltas i styrdokument och i skolår 4-6 praktik. Ett genomgående tema i kursen är teorier om elever s utveckling av matematiska begrepp.
Läs mer om kursen på liu.se

 

Perspektiv på språk med inriktning mot åk 4-6, 7,5 hp

I kursen betraktas språk utifrån ett flertal perspektiv. Svenska språkets uppbyggnad studeras på ord-, fras-, sats- och meningsnivå, och svenskans ljudstruktur behandlas översiktligt. Kursen behandlar även språklig variation samt barns språkliga förmåga och olika faktorer för språkutveckling.
Läs mer om kursen på liu.se

 

Historia åk 4-6, 7,5 hp

Läs mer om kursen på liu.se

 

Religionskunskap åk 4-6, 7,5 hp

Läs mer om kursen på liu.se