Diagnosklassifikation

Kvartsfart, distans, 25 YH-poäng

Diagnosklassificering blir en allt viktigare del av den medicinska sekreterarens kompetens. Kursen ger dig kunskaper för att ta dig an viktiga, komplexa arbetsuppgifter.

INTRESSEANMÄLAN

En allt viktigare arbetsuppgift för medicinska sekreterare idag är diagnos- och åtgärdskodning vilket registreras i vårdinformationssystem för underlag till data för forskning och statistik. Diagnosklassificering är en viktig del av den medicinska sekreterarens kompetens. Arbetsuppgiften är komplex och kräver gedigna kunskaper om ICD-10-SE, färdigheter att koda och kompetens att självständigt utföra medicinsk klassifikation. Välkommen till en kurs som ger dig viktig kompetensutveckling.

Behörighet

För att vara behörig till kursen:

  • arbetar du som medicinsk sekreterare/ vårdadministratör eller motsvarande, och har gjort det i motsvarande minst tre år på heltid. 

Viktiga datum

  • 15 augusti -  Ansökan öppnar 
  • 18 september -  Ansökan stänger
  • 7 oktober - Tacka Ja/Nej till plats
  • 31 oktober - Kursstart

Ta reda på mer

Upplägg och innehåll

Utbildningens mål

Antagningsprocessen

Behörighet och urval

Ansökan - så här gör du