Grundlärare fritidshem

Grundlärare fritidshem

180 hp, Linköpings Universitet (Nyköping som studieort)

Som grundlärare i fritidshem får du det bästa av två världar – du är lärare i fritidshem och skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur och i skolan undervisar du i musik, bild eller idrott.

TILL ANTAGNING.SE

Utbildningens upplägg

Linköpings universitet erbjuder grundlärarprogrammet fritidshem på distans via lärcentrum. Det innebär att du kan läsa utbildningen på Campus Nyköping i stället för på Linköpings universitet. 

Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrket genom kurser som till exempel lärande, utveckling och om fritidshemmets och skolans roll i samhället. Under termin två och tre lär du dig mer om fritidshemmets funktion, liksom om barns sociala samspel, lek, utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. Du väljer också musik, bild eller idrott som blir ditt undervisningsämne i skolan. Viss del av ämnesundervisningen kommer att ske på Linköpings Universitet. 

Under de sista terminerna fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt. Du fortsätter också att studera musik, bild eller idrott och läser kurser om bland annat mobbning, specialpedagogik och barns kulturskapande och estetiska lärprocesser. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete.

Flera vägar till att bli behörig

Det finns många olika sätt att bli lärare i fritidshem. Via Linköpings universitet erbjuder vi olika sätt att vara behörig. Läs mer på LiU´s hemsida här.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under hela utbildningen har du nära kontakt med skola och fritidshem bland annat genom din praktik, så kallade verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare.

Du placeras i första hand i någon av Nyköpings kommunala skolor.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning vid lärarutbildningen på LiU.

Anmälan

Anmälan görs på antagning.se.

Ingen start detta år.