Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp, Mälardalens Universitet (Nyköping som studieort)

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter både nationellt och internationellt.

ANSÖK HÄR

Utbildningens upplägg

På Sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk.

Väljer du Nyköping som studieort sker merparten av föreläsningar och gruppträffar på Campus Nyköping. Viss undervisning kan ske via digitala verktyg.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Cirka en tredjedel av utbildningen utgörs av VFU i vårdverksamheter inom kommun, region eller hos privata utförare. Du kommer under din VFU utföra praktiska moment i vårdverksamheter inom äldrevård, somatisk vård, psykiatrisk vård och primärvård. VFU genomförs i de län som MDU har avtal med och du behöver därmed vara beredd att resa eller bo på annan ort och själv bekosta detta.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet.

Anmälan

Sjuksköterskeprogrammet i Nyköping startar varje hösttermin.
Anmälan är stängd. 

Nästa utbildningsstart: Augusti 2023 

Du ansöker på antagning.se. Välj Nyköping som studieort.

MDU logo

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Viktiga datum

Nästa start: Augusti 2023
Anmälan är stängd.