Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp, Mälardalens Universitet (Nyköping som studieort)

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter både nationellt och internationellt.

TILL ANTAGNING.SE

Utbildningens upplägg

På Sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk.

 

Utbildningen bedrivs av Märlardalens universitet och bedrivs på tre orter. Väljer du Campus Nyköping som studieort tillhör du campus Eskilstuna, det betyder att viss undervisning kan vara förlagd i Eskilstuna. Kurser eller del av kurser kan alltså vara förlagd till annan studieort än den du är antagen till. Viss undervisning kan även ske via digitala verktyg. Merparten av föreläsningarna och gruppträffarna sker på Campus Nyköping.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Cirka hälften av antalet studietimmar i utbildningen består av så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Mer information om utbildningen hittar du här: https://www.mdu.se/utbildning/program/sjukskoterskeprogrammet

Anmälan

Sjuksköterskeprogrammet i Nyköping startar varje hösttermin.
Du ansöker på antagning.se. Välj Nyköping som studieort.