Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp, Nyköping som studieort

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

ANSÖK HÄR

Utbildningens upplägg

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

 

Väljer du Nyköping som studieort sker föreläsningar och basgruppsträffar på plats på Campus Nyköping. Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den, samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk.

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)


Ungefär 30 procent av utbildningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Det är bland annat i vårdverksamheter som somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård. VFU genomförs i Sörmland och du måste därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta.

 

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet.

Anmälan

Sjuksköterskeprogrammet i Nyköping startar varje hösttermin.

Du ansöker på antagning.se. Välj Nyköping som studieort.

Anmälningskod MDH-42802

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Viktiga datum

 

Aktuella datum hittar du på

antagning.se