Hållbar utveckling för problemlösare: utforska hållbar utveckling

3 hp, självstudier och 6 träffar på Campus Nyköping kvällstid

I den här kursen kommer du att introduceras till begreppet hållbar utveckling och hur begreppet har utvecklats till vad det för närvarande betyder - en holistisk, pågående process för att hantera miljö-, sociala och ekonomiska utmaningar för mänsklig utveckling.

TILL ANTAGNING.SE

Du kommer också att få en introduktion till vilka effekter mänskliga aktiviteter har haft på miljön.

 

Läs mer om kursen här: KTH | AL101V

 

Nivå: Grundnivå

 

Anmälningskod: 10144

 

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

 

Undervisningstid: Utöver självstudier 6 träffar på Campus Nyköping, kvällstid. Mer info kommer.

 

Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursstart: ht24, 2024-08-26

 

Ansökan öppen 15 mars till 15 april