Fristående kurser

Fristående kurser

Vi erbjuder en rad fristående kurser via högskola och universitet där du har Nyköping som studieort. Studera närmare och plugga på hemmaplan. Utbildningen sker på distans med möjlighet till studiecoachning i form av studiecirklar och pedagogisk vägledning på Campus Nyköping. Campus Nyköpings lokaler står till förfogande för den som vill. De studerande kan kombinera dessa kostnadsfria akademiska kurser med arbete.

Öppna för anmälan

Alla kurser

Mer från högskolan

Viktiga datum inför VT 2022

15 september Webbanmälan öppnar

15 oktober Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar

1 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* Oktober-november Kontrolluppgifter

1 december Sista kompletteringsdag

9 december Antagningsbesked med svarskrav

17 december Sista svarsdag

22 december Andra antagningsbeskedet

Fakta fristående kurser

I samverkan med flera lärosäten och regionens näringsliv erbjuder Campus Nyköping nu fristående kurser via högskola och universitet. Kurserna riktar sig till invånare som vill bredda sin kompetens och få en unik möjlighet till pedagogisk vägledning via Campus Nyköping samtidigt som de studerar på distans.

Flera av kurserna riktar sig till företagsledare och andra personer i ledande befattningar som vill utveckla sitt ledarskap för framtida utmaningar inom till exempel hållbarhet och AI. Andra kurser riktar sig till människor som är intresserade eller har behov av kunskap om innovation, utveckling och digitalisering.

Gemensamt för kurserna är att de är framtagna ur ett behov som arbetsliv och näringsliv ser i framtiden där kompetensen är och kommer vara mycket efterfrågad inom områdena hållbarhet, AI och innovation.

Ansökan är öppen 15 september – 15 oktober och kurserna startar därefter vt22.