Fristående kurser

Fristående kurser

Vi erbjuder en rad fristående kurser via högskola och universitet där du har Nyköping som studieort. Studera närmare och plugga på hemmaplan. Utbildningen sker på distans med möjlighet till studiecoachning i form av studiecirklar och pedagogisk vägledning på Campus Nyköping. Campus Nyköpings lokaler står till förfogande för den som vill. De studerande kan kombinera dessa kostnadsfria akademiska kurser med arbete.

ansök på antagning.se

Pågående projekt

Projektnamn: Akademiskt nav och accelerator för innovation

Typ: EU-medel/Investeringar för tillväxt och sysselsättning/ÖMS/insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Tid: 210101-230228

Mer tillgänglig högskoleutbildning

I Nyköping med omnejd är samverkansnivån mellan företag och akademi generellt sett låg. Det kan dels förklaras med att det geografiska området saknar akademisk koppling dels är invånarna generellt sett lågutbildade, vilket delvis ha samma förklaring. Nyköping med kranskommunerna behöver attrahera potentiella studenter samt öka tillgängligheten för livslångt lärande. Det skapar förutsättningar för god kompetensförsörjning samt ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft i regionens företag. Projektet ska bemöta ovanstående utmaningar genom att bland annat skapa samverkansformer med det regionala stödsystemet samt lärosäten samt innovationsstödjande insatser i företag. Projektet ska också göra insatser för att utöka Campus Nyköpings utbildningsutbud mot de kompetensbehov som företagen uttryckt, främst gällande IT och teknik. Vid projektets slut förväntas det finnas ett etablerat lokalt innovationsstöd. Det förväntas också finnas ett större utbud av högre utbildning utifrån identifierade kompetensbehov i samverkan med andra lärosäten. På lång sikt förväntas projektet bidra till ökad innovationsgrad och konkurrenskraft i näringslivet, samt ökad andel högutbildade bland regionens invånare.

Kontakt projektledare: Ylva Wretås ylva.wretas@nykoping.se

 

eu logga projekt

Fakta fristående kurser

I samverkan med flera lärosäten och regionens näringsliv erbjuder Campus Nyköping nu fristående kurser via högskola och universitet. Kurserna riktar sig till invånare som vill bredda sin kompetens och få en unik möjlighet till pedagogisk vägledning via Campus Nyköping samtidigt som de studerar på distans.

Flera av kurserna riktar sig till företagsledare och andra personer i ledande befattningar som vill utveckla sitt ledarskap för framtida utmaningar inom till exempel hållbarhet och AI. Andra kurser riktar sig till människor som är intresserade eller har behov av kunskap om innovation, utveckling och digitalisering.

Gemensamt för kurserna är att de är framtagna ur ett behov som arbetsliv och näringsliv ser i framtiden där kompetensen är och kommer vara mycket efterfrågad inom områdena hållbarhet, AI och innovation.

Ansökan är öppen 15 september – 15 oktober och kurserna startar därefter vt22.