Vuxenutbildning grundläggande nivå

Vuxenutbildning grundläggande nivå

För dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå, dvs har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen.

HITTA KURS OCH ANSÖK HÄR

Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Du kan läsa både på plats och på distans.
Du kan också göra prövningar i kurser för att öka din kunskap och behörighet.

Utbildningen är till för dig som: 

  • Inte har betyg från grundskolan eller saknar motsvarande kunskap 
  • Behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå


Svenska som andraspråk, Svenska, Matematik och Engelska kan du läsa på plats på Campus Nyköping. De går också att läsa på distans, men då måste du ha särskilda skäl. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare om du önskar läsa dessa kurser på distans. syv@nykoping.se

Vem får studera på Komvux?

Du kan börja studera på Komvux grundläggande nivå: 

  • Tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Vi vänder oss även till dig som arbetar.
  • Är bosatt i Sverige (du behöver inte vara svensk medborgare)

Mer information

Studieformer

Ansökan och individuell studieplan

Kurser

Prövning/Läsa upp betyg

Studieekonomi