Grundlärare åk 4-6

Grundlärare åk 4-6

240 hp, Linköpings Universitet (Nyköping som studieort)

Som mellanstadielärare spelar du en viktig roll i dina elevers liv. Utbildningen omfattar fyra år och ger dig förutsättningar att bli en kreativ lärare med stark ledarkompetens och goda ämneskunskaper.

TILL ANTAGNING.SE

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 med studieort Nyköping/Västervik är inställt hösten 2024. Linköpings universitet startar programmet hösten 2024 med studieort Linköping och programmet är öppet för sen anmälan fram till 1 augusti. Linköpings universitet har även ett stort fristående kursutbud, bland annat fler vägar in-kurser som kan vara intressanta för dig som vill bli grundlärare i årskurs 4-6. Maila studievagledning@uv.liu.se om du önskar ta kontakt med en studievägledare om vilka alternativ som finns för dig som vill komma igång med studierna till grundlärare i år.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är helfart vilket är detsamma som 40h/v. Linköpings universitet erbjuder grundlärarprogrammet åk 4-6 som decentraliserad utbildning via lärcentrum. Det innebär att du tillsammans med dina klasskamrater tar del av utbildningen på Campus Nyköping istället för på plats på universitetet. 

Det förekommer undervisningstillfällen även på plats på Linköpings Universitet.

 

Påhttps://liu.se/utbildning/program/l1g46 kan du läsa mer om programmet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans verksamhet genom din praktik. Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. Du placeras i första hand i någon av Nyköpings kommunala skolor. Läs mer om VFU Campus Nyköping här.

Anmälan

Anmälan görs på antagning.se