Grundlärare åk 4-6

Grundlärare åk 4-6

240 hp, Linköpings Universitet (Nyköping som studieort)

Som mellanstadielärare spelar du en viktig roll i dina elevers liv. Utbildningen omfattar fyra år och ger dig förutsättningar att bli en kreativ lärare med stark ledarkompetens och goda ämneskunskaper.

TILL ANTAGNING.SE

Utbildningens upplägg

Utbildningen är helfart vilket är detsamma som 40h/v. Linköpings universitet erbjuder grundlärarprogrammet åk 4-6 som decentraliserad utbildning via lärcentrum. Det innebär att du tillsammans med dina klasskamrater tar del av utbildningen på Campus Nyköping istället för på plats på universitetet. Du börjar utbildningen med att läsa kurser om exempelvis lärande, utveckling och kunskapsbedömning samt skolan som social och pedagogisk miljö. De följande terminerna studerar du svenska, engelska och matematik och fördjupar dig inom tillexempel specialpedagogik. Du kommer också att få välja ett ämnesblock, SO, NO/teknik eller praktiskt estetiskt ämne (musik, idrott eller bild). Det är ännu inte klart vilka ämnen som kan läsas på Campus Nyköping.

Det förekommer undervisningstillfällen även på plats på Linköpings Universitet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans verksamhet genom din praktik. Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. Du placeras i första hand i någon av Nyköpings kommunala skolor. Läs mer om VFU Campus Nyköping här.

Anmälan

Anmälan görs på antagning.se