Grunderna i AI

Grunderna i AI MOOC

LiU öppen nätbaserad kurs, inga förkunskaper krävs

Kursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens.

ANMÄLAN

Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininärning fungerar samt konsekvenserna av AI på samhället.

Förkunskapskrav

Inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen. Öppen kurs för alla. Vill man senare validera högskolepoäng för kursen gäller grundläggande behörighet.

 

Omfattning: 10 timmar
Studietakt: tiondelsfart
Studieort: Campus Nyköping
Utbildningsstart: vecka 12, 2024
Antal platser: 15 st
Utbildningsansvarig: Linköpings universitet

Kursen är kostnadsfri.

Utbildningens upplägg

Kursen består av sex delar:

1. Vad är AI?

Definitioner av AI Autonomi och adaptivitet Filosofiska problem kopplade till AI som Turingtestet och Kinesiska rummet

2. Att lösa problem med AI

Att formulera enkla spel som luffarschack som ett spelträd Använda minimax-principen för att hitta optimala drag i ett ändligt spel

3. AI i praktiken

Uttrycka sannolikheter i termer av naturliga frekvenser Bayes regel för att beräkna risker

4. Maskininlärning

Varför använda maskininlärning? Oövervakat (unsupervised) och övervakat (supervised) lärande Inlärningsmetoder som närmaste granne-metoden, linjär regression och logistisk regression

5. Neurala nätverk

Vad är ett neuralt nätverk och var används de? Teknikerna bakom neurala nätverk

6. Konsekvenser

Större konsekvenser av AI på samhället som AI-skapat innehåll, privacy och arbete Svårigheterna med att förutspå framtiden och hur man kan utvärdera påstående om AI

Kursen startar med en föreläsning den 20/3. Föreläsningen streamas digitalt från Linköpings universitet till Campus Nyköping (och andra lokal campus runt om i Sverige). Den 10/4 och 24/4 är det träff med studiegruppen där ni tillsammans och med läraren diskuterar föreläsningarna ni tagit del av (läraren deltar digitalt). Inför och mellan träffarna med studiegruppen ser ni inspelande föreläsningar individuellt. Tiden är 17.00 -19.00 vid samtliga tillfällen. 

Efter avslutad utbildning kan du göra ett valideringstest för att få högskolepoäng för kursen.

Anmälan

Anmäl dig via knappen anmälan eller via kontaktformuläret längst ned till höger. I mobil ser ikonen ut som ett brev, i webbläsare heter knappen "Kontakta oss". Först till kvarn gäller.

Viktiga datum

Kursstart

20/3 2024

 

Träffar på Campus Nyköping

20/3 kl. 17-19

10/4 kl. 17-19

24/4 kl. 17-19