Tillgänglighetsredogörelse för Campus Nyköping

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service. Eftersom kommunens grafiska profil inte helt uppfyller de krav på kontrast som ställs i WCAG 2.1 kan besökare aktivera ett högkontrastläge från sidan anpassa webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från campusnykoping.se i något annat format kan du kontakta kommunen.

Svarstiden är normalt 48 timmar.

Du kan också ta kontakt på följande sätt:

E-post: infomaster@nykoping.se

Tfn: 0155-24 80 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (https://www.digg.se/tdosanmalan) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. (https://www.w3.org/TR/WCAG21/) Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid:

  • Moodle - Visning av systemet Moodle, eftersom funktionen sköts i ett administrativt system som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta campus@nykoping.se.
  • Dokument - Visning av dokument, eftersom samtliga dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering. Alternativt förfarande: kontakta infomaster@nykoping.se, eller enligt kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokumentet skickat i ett annat format.

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av nykopingsguiden.se, inklusive undersajter. Senaste bedömningen gjordes den 31/08/2022 och är godkänd av Malin Tencic, tf. Webbstrateg.

 

Granskningsmetod: Manuell och automatisk granskning

Granskningsrapport: Tillgänglighetsgranskning.pdf

Redogörelsen uppdaterades senast: 31/08/2022