Boka grupprum

Boka grupprum

Du som har pågående studier, antingen på Campus Nyköping eller hos andra skolor/universitet/lärcenter, har möjlighet att boka grupprum hos oss. Nedan finner du våra regler och rutiner för bokning.

Detta gäller vid bokning av grupprum

  • Grupprum ska alltid bokas via Informationen.
  • Du som studerar på distans men inte via Campus Nyköping måste kunna visa upp ett studieintyg (hittas via Ladok).
  • Är det få grupprum lediga hänvisas du som enskild person till biblioteket och övriga öppna studieplatser i huset.
  • Står ert grupprum tomt längre än två timmar kan det överlåtas till andra som vill boka via Informationen.
  • Ni ansvarar för att markera ert grupprum som upptaget om ni vill ta en längre rast för t.ex. lunch.
  • Vill ni avboka ett grupprum gör ni detta via Informationen.
  • Avboka även om ni lämnar rummet.
  • Grupprummen ska plockas i ordning och återställas till ursprungligt skick efter användning.
  • Enklare förtäring är tillåten men medtagen mat hänvisas till elevmatsalarna på våning 1 och våning 2.
  • Vid varje grupprum finns en QR-kod där ni kan se aktuella bokningar för innevarande och påföljande vecka.

Andra sidor du kan ha nytta av