Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet

210 hp, Karlstads Universitet (Nyköping som studieort)

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.

TILL ANTAGNING.SE

Utbildningens upplägg

Karlstads universitet erbjuder förkollärarprogrammet på distans via lärcentrum. Det innebär att du kan läsa utbildningen på Campus Nyköping i stället för att flytta till Karlstad.

Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Du deltar i videokonferenser och studiegruppsarbeten på Campus Nyköping en eller flera gånger i veckan. Det ingår också obligatoriska närträffar vid Karlstads universitet ett antal gånger per termin.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Dina teoretiska studier varvas med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som görs på helfart och dagtid i förskoleverksamheten. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. VFU pågår ett visst antal veckor under termin 1, 3, 4 och 7, totalt 20 veckor. För studenter på Campus Lärcentra garanteras VFU-placering i ett partnerområde i någon av dessa kommuner. 

Anmälan

Du ansöker via antagning.se, ange Nyköping som studieort. Anmälningskod: KAU-80004. 

Ingen start detta år.