Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet

210 hp, Karlstads Universitet (Nyköping som studieort)

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.

ANSÖK NU

Utbildningens upplägg

Karlstads universitet erbjuder förkollärarprogrammet på distans via lärcentrum. Det innebär att du kan läsa utbildningen på Campus Nyköping i stället för att flytta till Karlstad.

Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Du deltar i videokonferenser och studiegruppsarbeten på Campus Nyköping en eller flera gånger i veckan. Det ingår också obligatoriska närträffar vid Karlstads universitet ett antal gånger per termin.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Dina teoretiska studier varvas med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som görs på helfart och dagtid i förskoleverksamheten. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. VFU pågår ett visst antal veckor under termin 1, 3, 4 och 7, totalt 20 veckor. För studenter på Campus Lärcentra garanteras VFU-placering i ett partnerområde i någon av dessa kommuner. 

Läs mer om Förskollärarprogrammet på Karlstads universitet.

Anmälan

Ansökan är stängd.
Du ansöker via antagning.se, ange Nyköping som studieort. 
Anmälningskod: KAU-80004. 

Läs mer om utbildningen på Karlstad Universitet

KAU logo

Behörighet

För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande - områdesbehörighet A6 a (Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller - områdesbehörighet 6 a (Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).