henric dahlöv

Henric bytte bana efter 21 år – blev elkonstruktör

Efter 21 år som elektriker bestämde sig Henric, nu 43 år, för att det var dags att göra något nytt. Han upptäckte Campus Nyköpings utbildning till elkonstruktör som erbjöd honom att vidareutbilda sig men samtidigt fortsätta jobba. Redan ett och ett halvt år in i utbildningen under sin praktik fick han erbjudande om ett jobb som elkonstruktör.

Nogrannhet och driv – elkonstruktören har ett stort ansvar.

Att jobba som konstruktör innebär ett stort ansvar. Man planerar anläggningar och anpassar efter kundens behov. Det är många trådar att hålla ordning på, allt från brandsäkerhet till effektbehov.

- Det är också viktigt att konstruera en anläggning, inte bara efter dagens behov utan för framtiden. Man behöver ha med i beräkningen att verksamhetens behov förändras över tid och ta höjd för det.

Att vara noggrann är ett måste i branschen. Det får inte bli fel. Dessutom är det konstruktörens uppgift att leverera ett så konkret underlag som möjligt till elektrikerna som utför installationen.

Att studera funkar bra menar Henric, som till sommaren 2021 tar examen från programmet. - Det krävs att man är disciplinerad. Man kan inte glida sig igenom det här på en räkmacka, inte ens om man har 21 års erfarenhet från branschen, säger Henric.

Vi har tagit mycket hjälp av varandra i studiegrupperna. Vi har olika erfarenheter och vi har haft mycket glädje av varandras kunskaper, berättar Henric vidare. Flera av studiekamraterna har fått jobb innan utbildningen ens blivit klar.

- Det finns ett stort behov av konstruktörer på marknaden, säger han.

Henric uppskattar utbildningen inte bara för att den gett honom ett jobb han gillar med utökat ansvar utan också för vilka möjligheter som öppnas med en elkonstruktörsutbildning i ryggen.

- Den här utbildningen är otroligt bra. Den ger en bra grund om du vill starta egen elfirma då du kan göra allt själv och inte behöver anlita underentreprenörer. Du kan också jobba som projektledare i större projekt eller som konstruktör på stora anläggningar bland annat. Studietakten kan variera över perioderna. Ibland lägger vi mindre och ibland mer tid, det beror på vilken kurs det gäller och vilka förutsättningar man har från början, säger Henric.

henric dahlöv

Henric Dahlöv, Elkonstrukör utbilad på Campus Nyköping