trädgårdsmästare företagande odling innovation

Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande

1,5 år, heltid, distans, 380 YH-poäng

Satsa på ett hållbart företagande inom odling med denna trädgårdsmästarutbildning med inriktning på odling, innovation och företagande! Efterfrågan på närodlad och hållbart producerad mat är enorm och trädgårdsmästare med kunskap om affärer och entreprenörskap behövs för att kunna möta den. Utbildningen till trädgårdsmästare på Campus Nyköping riktar sig till dig som har erfarenhet av odling och/eller livsmedelsbranschen. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med företag och aktörer inom livsmedel och livsmedelsproduktion och ger dig goda förutsättningar att driva lönsam verksamhet inom odling och förädling av livsmedel.

ANMÄL INTRESSE

Framtiden är grön – och hållbar!

Samhället behöver ställa om och fler och fler vill äta hållbart odlad mat från gårdar i närheten. Såväl stora livsmedelskedjor och grossister som offentliga kök och restauranger vittnar om att de skulle kunna sälja och servera mycket mer lokalproducerade grödor än de idag har tillgång till. Samtidigt kämpar många odlare med lönsamhets- och effektivitetsproblematik. För att odla hållbart - både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv - behövs kunskaper hos odlarna.

"Den här utbildningen ger stora möjligheter för den som vill odla och utveckla sin verksamhet till att bli mer affärsmässig. Den ligger därmed helt rätt i tiden och det känns jättebra att kunna erbjuda en gedigen utbildning som denna."
- Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare Campus Nyköping

Utbildningen trädgårdsmästare – odling, innovation och företagande är framtagen med hjälp både stora nationella aktörer såsom Ica och Coop, lokala föreningar, kommuner och företag såsom exempelvis Stolt Mat i Sörmland, Sörmlands Matkluster, Agro Sörmland, Region Sörmland, LRF och Hushållningssällskapet.

Den här utbildningen till trädgårdsmästare genomförs på distans med fysiska träffar i perioder. Var med och skapa framtidens matproduktion!

Snabba fakta

 • CSN-berättigad
 • Distans med träffar i Nyköpingsområdet
 • Antal fysiska träffar: ca. 15 fördelat över hela studieperioden
 • 100 % studietakt
 • 1,5 år utan uppehåll för lov

 

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning ska du ha grundläggande behörighet samt följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E i respektive kurs:

 • Fordon och redskap
 • Marken och växternas biologi
 • Växtkunskap 1

Utöver detta krävs också 1 års halvtidsarbete inom odling

eller 

yrkeserfarenhet inom t.ex. matbutik, gårdsbutik, musteri, bryggeri eller annan del av livsmedelsdistributionskedjan mellan producent och konsument (förädling, distribution eller försäljning på t ex gårdsbutik eller liknande)

och

erfarenhet av odling på ideell basis (exempelvis som fritidsintresse på egen mark).

 

Bli behörig med behörighetsgivande kurs
Du som saknar en eller flera kurser som krävs erbjuds att gå en behörighetsgivande kurs när du skickat in din ansökan. Du behöver skicka in din ansökan för att få tillgång till kursen. Vid frågor om detta kontakta yhantagning@nykoping.se

 

Viktiga datum

 • 1 feb - Ansökan öppnar
 • 26 april - Ansökan stänger
 • 20 maj - särskilt prov
 • 23 maj - särskilt prov
 • 13 juni - Antagningsbesked
 • 23 juni - Tacka ja till plats

 

Särskilt prov

Alla behöriga sökande kallas till ett särskilt prov vars resultat används i urvalet i antagningsprocessen. Det är viktigt att genomföra särskilt prov då det kan öka dina möjligheter att komma in på utbildningen.

Nästa utbildningsstart

2 september 2024

Ta reda på mer

Upplägg och innehåll

Utbildningens mål

I samarbete med arbetslivet

Frågor och svar

Kontaktuppgifter

Behörighet och urval

Vad krävs för att vara behörig?

Behörighetsgivande kurs

Vad avgör om jag får en plats på utbildningen?

Ansökan

Så gör du en ansökan