Genom projektet React-EU Ung Comeback fick Kristoffer anställning

Genom det ESF-finansierade projektet React-EU Ung Comeback ska fler ungdomar komma i sysselsättning. Projektet ingår i Campus Nyköpings ungdomsverksamhet och målgruppen är ungdomar i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar. Syftet är att fler ska påbörja/ fullfölja/återuppta gymnasie- eller andra studier eller komma i arbete. För Kristoffer 21 år blev projektet vägen från en vardag utan sysselsättning fram till en anställning.

Kristoffer påbörjade fordonsprogrammet på gymnasiet 2019 men mådde inte bra och hade svårigheter att klara av skolan. Under andra året hoppade han av och blev hemma utan sysselsättning. Efter att ha varit hemma i ett år fick han kontakt med Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på Campus Nyköping och fick där hjälp att komma vidare. För Kristoffer var målet hela tiden att få komma ut i arbete. Genom KAA blev det först praktik på Nyköpings arenor som fritidsledare ett tag. Efter att Kristoffer fyllt 20 omfattades han inte längre utav KAA utan fick då vidare stöd via projektet React-EU Ung Comeback. Det började med att Kristoffer fick sommarjobb på reningsverket sommaren 2022, han trivdes bra och på reningsverket var de väldigt nöjda med hans arbete. Det ledde fram till praktikplats på 50% från hösten 2022. Praktiken fungerade bra och tack vare ett stort engagemang från arbetscoacherna på Campus Nyköping och från driftchefen Martina Karlsson startades processen att försöka få Kristoffer anställd via lönebidrag. I mars blev det klart och Kristoffer har nu anställning som drifttekniker på Tekniska division i Nyköpings kommun. Han har precis gått upp från 50% arbetstid till 75%.

Martina och Kristoffer.  

För många unga som varit sysslolösa en längre tid kan det vara svårt att komma in i sysselsättning och hitta rätt väg till studier eller arbete. För Kristoffer har det betytt mycket att få hjälp och stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

-Utan Campus Nyköping och det stödet jag fått från dem hade jag nog inte kommit så här långt, berättar Kristoffer.

I Nyköping har React-EU Ung Comeback arbetat fram tre spår med insatser som utgår från den enskilde ungdomens förutsättningar. Det har varit en framgång vilket har lett till att 21 ungdomar nu är i sysselsättning i antingen studier, praktik eller arbete, varav flera är i kommunens verksamheter. 

Det bästa är arbetsmiljön

I Kristoffers roll som drifttekniker går en stor del av jobbet ut på att kontrollera vattenkvaliteten. Det inkommande avloppsvattnet renas i tre steg; mekanisk, biologisk och kemikalisk rening innan det släpps ut i havet. Vid alla tre stegen ska vattenprover tas. I jobbet ingår också kontroll och service av pumpstationer, inköp av material samt att åka ut till kollegor för att hjälpa till. Att Kristoffer har körkort har varit en förutsättning för att kunna klara arbetet.

-Det bästa med jobbet är arbetsmiljön. Det är lugnt här och inte så stressigt vilket passar mig väldigt bra, berättar Kristoffer.

För att kunna ta sig an fler arbetsuppgifter har Kristoffer fått gå internutbildningar och flera utbildningar är inplanerade. Bland annat ska han få lära sig mer om pumpstationer för att kunna arbete mer med det.

-Att gå utbildningar nu är mycket roligare än när jag gick i skolan. Nu ser jag direkt att jag får användning av kunskapen i jobbet, säger Kristoffer. 

Ömsesidiga fördelar med praktik

Martina Karlsson, driftchef Nyköping vatten berättar att hon ser fördelar både för arbetsgivaren och den potentiella arbetstagaren att komma in i jobbet via praktik.

-Vi får lära känna varandra genom praktiken. Det ger en möjlighet för praktikanten att se hur man trivs med jobbet, att visa vem man är och vad man går för, säger Martina.
Att ta emot en praktikant innebär såklart ibland mer jobb. På reningsverket har dem varit flera som hjälpts åt. Martina tillsammans med arbetsledare och driftpersonal har alla tagit ansvar för att introducera och handleda Kristoffer i arbetet.

Kristoffer och Stefan
Stefan och Kristoffer

-Det har varit en rolig och spännande resa, den mertiden jag lagt ner har varit värdefull och jag har lärt mig mycket i denna process från praktik till att ordna en anställning åt Kristoffer. Stödet från Campus Nyköping och från arbetscoachen Stefan har varit otroligt viktig också. Både jag och Kristoffer har fått mycket hjälp av honom. Att se att Kristoffer nu är en i gänget och att få höra från personalen att han är saknad när han inte är på plats, gör det extra arbetet jag lagt ner värt det, berättar Martina.