30 november 2023

Utökad satsning ska få fler unga i jobb

I Sörmland finns en hög andel unga, mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar (UVAS). För många ungdomar kan detta bidra till ett långvarigt hemmasittande med psykisk ohälsa som följd. 

I Nyköping startas ett projekt med en ökad satsning på ungdomar i åldern 20-24 år genom konceptet Second Chance School. Projektet riktar sig till ungdomar som saknar gymnasieexamen och inte har någon sysselsättning och riskerar försörjningsstöd eller har försörjningsstöd.

-Nyköpings kommun är mycket stolta och glada att vara en del av Second Chance School-nätverket ”E2C”. Utbildning och särskilt arbetsplatsförlagd utbildning har visat sig vara framgångsrikt i arbetet med att skapa hållbar sysselsättning, och i detta fall rör det ungdomar som är särskilt viktig målgrupp. Därmed var det ett givet beslut att göra satsningen på Second Chance School från Kompetens och Arbetsmarknadsnämnden till Campus Nyköping, säger Johan Wachtmeister, Ordförande Kompetens och Arbetsmarknadsnämnden. 

Skräddarsydd lärlingsutbildning

Second Chance School arbetar med individcentrerade metoder och utbildningen skräddarsys för varje elev med syfte att skapa alternativa vägar ut i arbetslivet. Elevens mål är att bli anställningsbar och kunna gå vidare till en anställning inom ett visst yrke eller påbörja/slutföra en utbildning.

Utbildningen ska fungera som en lärlingsutbildning och sker i huvudsak ute på en arbetsplats där större delen av utbildningen genomförs. Projektet ska administreras av Campus Nyköping där projektledare och arbetscoacher kommer att finnas som stöd för ungdomar och arbetsplatser. På Campus Nyköping finns idag redan en stor erfarenhet av att arbeta med målgruppen UVAS inom projekten NUVAS och Ung Comeback.

Projektet startar under våren 2024 och kommer att pågå under tre år. Projektet finansieras av ESF och Nyköpings kommun och ingår i SPIRA Sörmland.

Här finns mer information och kontaktuppgifter.