30 maj 2024

Nya YH-kurser i höst

6 YH-kurser på distans öppnar för ansökan i augusti. 2 helt nya kurser startar, Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst och Styr- och övervakningssystem för VVS. Ansökan öppnar 12 augusti.

 
NY!

Hälsofrämjande och pedagogiska insatser med häst

I den här kursen får du lära dig att med hästen som verktyg arbeta med människor i olika åldrar som är i behov av ökat välbefinnande, minskad stress, bättre hälsa eller anpassad inlärning.

NY!

Styr- och övervakningssystem för VVS

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma VVS-ingenjörer och likande roller. Idag ställs höga krav på uppdaterade kunskaper om hur man skapar och underhåller avancerade system som kan optimera energianvändningen, övervaka byggnaders prestanda och därmed bidra till hållbara städer och samhällen. Kursen ges på deltid och distans för att man ska kunna arbeta samtidigt.

Palliativ vård

Kvartsfart, distans, 30 YH-poäng

Välkommen till en kostnadsfri distanskurs på deltid för dig som arbetar med människor i livets slutskede. Kursen riktar sig till dig med erfarenhet som vill utveckla din förmåga att självständigt identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård vid livet slut. Du kan arbeta samtidigt som du läser denna kurs.

Ingen planerad start för tillfället

Diagnosklassifikation

Kvartsfart, distans, 25 YH-poäng

Välkommen till en kurs för dig som är medicinsk vårdadministratör/ medicinsk sekreterare. Kursen ges på distans på deltid för att du ska kunna arbeta samtidigt. Den är kostnadsfri och ger dig värdefulla kunskaper i din yrkesroll. Diagnosklassificering blir en allt viktigare del av den medicinska sekreterarens kompetens. Kursen ger dig kunskaper för att ta dig an viktiga, komplexa arbetsuppgifter. Kursen är inte öppen för ansökan för tillfället.

Elprojektering med BIM i Revit

Kvartsfart, distans, 30 YH-poäng

En kostnadsfri distanskurs på deltid för dig som är elkonstruktör, elingenjör eller liknande och som vill utveckla din kompetens inom BIM. Du kan arbeta samtidigt.

VVS-projektering med BIM i Revit

Kvartsfart, distans, 30 YH-poäng

En kostnadsfri distanskurs på deltid för dig som är VVS-ingenjör eller med liknande yrkesroll som vill utveckla din kompetens inom BIM. Du kan arbeta samtidigt.

Bygghandlingsprojektering för arkitekter

Kvartsfart, distans, 25 YH-poäng

En kostnadsfri distanskurs för dig som är arkitekt och som vill få fördjupade kunskaper i byggprocessens olika skeden, i synnerhet bygghandlingsskedet. Erfarna yrkespersoner undervisar. Utbildningen är framtagen i nära samarbeta med representanter från arkitekturbranschen. Kursen är på deltid för att du ska kunna arbeta samtidigt.