16 maj 2023

Kursstarter för matematik, engelska och svenska som andraspråk

I augusti startar vi kurser i engelska 5, engelska 6, matematik 2B/C, matematik 3B/C samt svenska som andraspråk 1, 2 och 3.
Kurserna har flexibelt upplägg med blandning av digital distansundervisning och undervisning på plats på Campus Nyköping.

Du hittar utbildningarna och ansöker här:
https://campusnykoping.alvis.se/