Näringslivssatsning ska matcha företag till tillväxt

 

Campus Nyköping Företag blir namnet på den nya satsning som näringslivsenheten och Campus Nyköping nu startar. Kommunstyrelsen fattade beslut om förslaget i somras som är en utveckling av arbetet med FöretagsCollege. Initiativet har tagits för att möta ett av näringslivets stora tillväxthinder – att planera för rätt kompetensförsörjning hos medarbetarna. I Campus Nyköping Företag ska företagen få en aktör som kan stötta dem med kompetensplanering och kompetensförsörjning så att de kan öka sin konkurrenskraft och sin tillväxt långsiktigt.


Den nya verksamheten presenterades idag vid ett pressmöte tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, näringslivets representant Tell Mellander samt nyanställda näringslivsutvecklaren Pernilla Kjellström som blir verksamhetens ansikte utåt. Campus Nyköping Företag ska utvecklas i nära samverkan med näringslivet som en fristående del av Campus Nyköping med syftet att fler företag ska kunna öka sin konkurrenskraft och sin tillväxt långsiktigt.


- Rätt kompetens ger bättre affärer. Vi har lagt en grund och utvecklat en varumärkesplattform. Nu inleder vi arbetet med att utveckla verksamheten tillsammans med företagen, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, s. De ska känna sig delaktiga och uppleva att de har nytta av satsningen så att de kan växa till sin fulla potential. Nu har vi också en organisation på plats som kan utveckla arbetet ihop med företagen.


Campus Nyköping Företag ska arbeta tillsammans med företagen för att hitta effektiva lösningar så att de kan kartlägga den kompetens företaget behöver för att lyckas med framtidens affärer. Verksamheten blir en egen, fristående del inom Campus Nyköping. Företagen ska få hjälp att själva identifiera kunskapsluckorna för att planera sina kompetensbehov så att de kan utnyttja affärsmöjligheterna. Tanken är att privata utbildningsaktörer kan involveras i olika delar i arbetet.