Campus Nyköping - årets stora vinnare

Campus Nyköping årets stora vinnare - nu tretton YH-utbildningar

Nyköping är en region i stark tillväxt. Det innebär ökad efterfrågan på kvalificerad kompetens inom många olika områden. Campus Nyköping är Södermanlands nav för kompetensutveckling och erbjuder nu tretton olika yrkeshögskoleutbildningar, alla direkt matchade mot arbetslivets behov. Det motsvarar en tillväxt om 550 % på fem år.

Att just Campus Nyköpings yrkeshögskoleverksamhet vuxit så exceptionellt - från två till tretton utbildningar på fem år - är resultatet av en medveten satsning av Campus Nyköpings utvecklingsteam.

– Vi har bestämt oss för att bli bäst i Sverige, det är vår vision. För oss är det en fråga om kvalitet, om att skapa en genomarbetad helhet där varje del i verksamheten är lika viktig. Rätt kompetens i rätt tid är utgångspunkten för alla våra utbildningar, men det handlar lika mycket om vårt pedagogiska arbete, om hur vårt samarbete med arbetslivet och föreläsare ser ut och inte minst om hur vi tar hand om våra studerande, förklarar Lasse Sahlin, rektor på Campus Nyköping.

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som sedan starten 2009 snabbt vunnit mark hos både arbetsgivare och studerande - och den fortsätter att växa. Myndigheten för yrkeshögskolan gav i mitten av januari klartecken för 446 nya utbildningar, vilket innebär 25 700 nya utbildningsplatser. Södermanlands tilldelning är topp tre i landet räknat i nya utbildningsplatser per capita.

– Ingen utbildningsform leder så direkt ut på arbetsmarknaden som yrkeshögskolan. Nio av tio får jobb inom ett år efter avslutad utbildning. De höga anställningstalen beror på att utbildningarna är framtagna och drivs i nära samarbete med arbetslivet, vilket är en grundförutsättning för hela yrkeshögskolan, fortsätter Lasse Sahlin.

Campus Nyköping erbjuder följande yrkeshögskoleutbildningar med start 2016:

 • Musik- och eventarrangör
 • Köksmästare
 • Elkrafttekniker
 • Projektledare Elteknik
 • Elkonstruktör
 • VVS-ingenjör
 • Underhållstekniker
 • Fibertekniker
 • Tandsköterska
 • Behandlingspedagog
 • Stödpedagog
 • Integrationspedagog
 • Medicinsk Sekreterare

Alla heltidsutbildningar hålls i eller nära Nyköping, några av dem finns dessutom tillgängliga på flera orter genom våra samarbetspartners. Deltidsutbildningarna sker på distans och är därmed tillgängliga i hela Sverige.

Kortfakta Yrkeshögskolan
- inom yrkeshögskolan utbildas man för en tydlig yrkesroll
- utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
- teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
- utbildningarna är eftergymnasiala och utbildningstiden är oftast 1-2 år
- alla utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN
- det finns hundratals utbildningar att välja mellan, se yrkeshogskolan.se

För mer information, kontakta:
Lasse Sahlin, rektor högre utbildning och kommunikation, Campus Nyköping
Tel: 0155-24 84 65, E-post: lasse.sahlin@nykoping.se

Länkar:

Campups Nyköping på SVT, 160203
Myndigheten för yrkeshögskolan
Yrkeshogskolan