Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna - Lärvux

För dig med inlärningssvårigheter på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som vill bibehålla eller bättra på dina kunskaper för att till exempel klara av ditt arbete, boende, fritid eller annan daglig verksamhet.

LADDA NED ANSÖKNINGSBLANKETT

Att studera inom särskild utbildning för vuxna

Du planerar dina studier med dina lärare och tillsammans sätter ni upp de mål du vill nå. Undervisningen är oftast 2,5 timmar sammanhängande tid i veckan. Betyg eller intyg ges efter avslutad kurs.

Behörighet

Du har rätt att delta i Särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Det kostar ingenting att studera.

Ansökan

Du ansöker på blanketten Särskild utbildning för vuxna. Blanketten finns också att hämta i receptionen på Campus Nyköping. 

Andra önskemål utifrån Skolverkets kursplaner

Saknar du någon kurs eller har du önskemål om andra kurser, kontakta vår studie- och yrkesvägledare Inga-Lill Stensson eller lärarna på Lärvux; Karina Jernström och Elvira Lindhe Kinbom

Kurser du kan läsa

På Lärvux kan du läsa kurser på grundläggande- eller gymnasial nivå.


Exempel på kurser grundläggande nivå:

 

Kurser på grundläggande nivå som kan delas upp i mindre delkurser:

 

Kurser på gymnasial nivå:

 

Är du intresserad av att läsa kurser som inte står med i listan så berätta gärna det för oss.