Stödpedagog inom funktionshinderområdet

2 år, halvtid, distans, 200 YH-poäng

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Utbildningen till stödpedagog på Campus Nyköping är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och möjligheten till anställning som stödpedagog efter avslutad examen är mycket stor.

GÖR INTRESSEANMÄLAN

En vidareutbildning som hjälper dig att stödja andra

Inom den privata och offentliga omsorgen finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver verksamhet. Utbildningen bedrivs i nära samverkan med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där du verkligen behövs!

 

Snabba fakta

 • CSN-berättigad
 • Distans, inga fysiska träffar förutom vid uppstart och examen. 
 • 50 % studietakt
 • 2 år

 

Nästa utbildningsstart:

14 augusti

På gång hos oss

Digitala träffar HT 2023

Välkommen att träffa oss digitalt under hösten. Passa på att ställa frågor och få svar på allt du behöver veta inför nästa ansökningsperiod.

 

13 okt kl 12 - Digital träff stödpedagog Campus Nyköping

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 374 852 331 43
Lösenord: EHv8sm

 

27 okt kl 12 - Digital träff stödpedagog Campus Nyköping

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 369 443 975 764
Lösenord: gYZGiT

 

10 nov kl 12 - Digital träff stödpedagog Campus Nyköping

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 381 514 745 322
Lösenord: bD63fX

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning ska du ha grundläggande behörighet samt följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E i respektive kurs:

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2

 

OCH

 

 • Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till  personer med funktionsnedsättning.

 

Läs mer om behörighet och antagning under rubriken "Behörighet och urval".

Särskilt prov

Alla behöriga sökande kallas till ett särskilt prov vars resultat används i urvalet i antagningsprocessen. Det är viktigt att genomföra särskilt prov då det kan öka dina möjligheter att komma in på utbildningen.

Viktiga datum

 • 1 februari - Ansökan öppnar
 • 5 maj - Ansökan stänger
 • 30 maj eller 1 juni - Särskilt prov (NYH-provet)
 • 22 juni - Antagningsbesked
 • 2 juli - Tacka ja/nej till plats
 • 14 augusti - Utbildningsstart

Behörighet och urval

Vad krävs för att vara behörig?

Vad avgör om jag får en plats på utbildningen?

Så går det till - steg för steg/Så gör du en ansökan

Så går det till - steg för steg

Så gör du en ansökan

Ta reda på mer

Upplägg och innehåll

Utbildningens mål

I samarbete med arbetslivet

Frågor och svar

Kontaktuppgifter

Andra utbildningar du kanske är intresserad av