Ny webbplats och grafisk profil
21 oktober 2021

Campus Nyköping lanserar ny webb

Som ett led i att öka tillgängligheten för de som söker utbildning i regionen har Campus Nyköping lanserat en ny, modernare och mer tillgänglig webbplats med en ny grafisk profil.

 

Syftet med förändringen är att Campus Nyköping ska bli mer tillgängliga och att besökare på campusnykoping.se ska få lättare att nå information. Arbetet med utveckling av webbplatsen pågår under hösten och eventuella synpunkter får gärna lämnas till petronella.backberg@nykoping.se